Ogłoszenie o sprzedaży - Budynek
Aktualności

Aktualizacja Oferty sprzedaży

Komisja Przetargowa Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Henryka Dąbrowskiego ogłasza zbycie: – prawa  wieczystego użytkowania  nieruchomości gruntowej stanowiącej ...

Aktualności

Oferta usług

Badanie bilansu

Badania sprawozdania finansowego przeprowadzamy w myśl postanowień ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta.

Lustracje

Lustracje przeprowadza się według zasad i zakresu stosownie do obowiązujących przepisów oraz instrukcji Krajowej Rady Spółdzielczej.

Wynajem powierzhni biurowych

Bogata oferta powierzchni biurowych pod wynajem.