Miejska Spóldzielnia Zaopatrzenia i Zbytu w Lubinie

lubin

59-300 Lubin, ul. Kolejowa 7

Przewodniczący Rady Nadzorczej:

Prezes Zarządu: GABRIELA TWARDOWSKA

  • tel/fax 76 841 27 00
  • e-mail: miejska@poczta.onet.pl

Spółdzielnia prowadzi działalność: handel detaliczny artykułami spożywczymi w pięciu placówkach w Lubinie. Dzierżawy i najmy w atrak-cyjnych lokalizacjach w centrum miasta: lokale biurowe, posilony handlowe, piekarnia, restauracje.