Ogłoszenie o sprzedaży - Budynek

Aktualizacja Oferty sprzedaży

Komisja Przetargowa Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Henryka Dąbrowskiego ogłasza zbycie:

– prawa  wieczystego użytkowania  nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 84/5  AM-8 o powierzchni  0,2103 ha  w  obrębie  Wrocław – Południe położonej przy ul H. Dąbrowskiego we Wrocławiu

– prawa  własności posadowionego na niej budynku dla której Sąd Rejonowy we Wrocławiu – Krzyki  – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00098877/1

 1. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży położona jest przy ulicy Henryka Dąbrowskiego nr 42 we Wrocławiu blisko dworca PKP i PKS.
  Działka przedmiotowa to płaska parcela gruntu o powierzchni 0,2103 ha, zabudowana budynkiem biurowym o dwóch skrzydłach i B i powierzchni użytkowej 3287,10m2.
  Wejście do budynku znajduje się w centralnej części skrzydła A i skrzydła B, oba wychodzą na plac asfaltowy z miejscami postojowymi z automatycznym dozorem. Przed budynkiem znajduje się pochylnia dla osób niepełnosprawnych.
  Budynek główny skrzydło A ma 5 nadziemnych kondygnacji, a budynek B ma 3 kondygnacje oraz poddasze. Całość jest podpiwniczona.
  Nieruchomość posiada wszystkie media miejskie, a budynek główny wyposażony jest w windę osobową.
  Nieruchomość ujęta jest w gminnym rejestrze  zabytków jako budynek biurowy. Przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest w planie przestrzennego  zagospodarowania symbolem 1MW-U.1MW-U.
 1. Celem sprzedaży jest wybór najkorzystniejszej cenowo oferty spełniającej postawione wymagania formalno-prawne .
 1. Cena wywoławcza w/w nieruchomości wynosi 20 500 000,- zł.  (słownie złotych; dwadzieścia milionów pięćset tysięcy).
 1. Nieruchomości można oglądać od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 15.00.
 2. Oferty można składać w każdej formie, zarówno za pośrednictwem poczty za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Związku  ul. H. Dąbrowskiego 42, 50-457 Wrocław lub osobiście w sekretariacie RZRS „SCh” czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00.
 3. Szczegółowych informacji  o stanie prawnym nieruchomości można uzyskać pod numerem  tel. 507 125 822  oraz 666 021 396.

Zdjęcia: