Ogłoszenie o sprzedaży - Budynek

Ogłoszenie o sprzedaży

Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni „SCh” we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. H. Dąbrowskiego 42  ogłasza sprzedaż:

  • prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej działka nr 84/5 AM-8 o powierzchni 0,2103 ha w obrębie Wrocław – Południe
  • zabudowanej budynkiem biurowym wielokondygnacyjnym o powierzchni 3 287,10 m2, który stanowi własność; wpisany do księgi wieczystej o numerze WR1K/00098877/1

Nieruchomość położona blisko dworca PKP i PKS, posiada wszystkie media miejskie, wyposażona jest w windę osobową. Budynek ujęty jest w Gminnym Rejestrze Zabytków, w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczony symbolem 1MW-U.

Cena sprzedaży to 27 000 000,00 złotych (słownie: dwadzieścia siedem milionów złotych).

Informacje o nieruchomości można uzyskać pod nr tel. 666 021 396 lub
w biurze Związku od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:00.

Osoby zainteresowane zakupem prosimy o złożenie pisemnej oferty zawierającej cenę nabycia. Oferowana cena nabycia nie może być niższa, niż podana w ogłoszeniu.

Zarząd

Krystyna Szajewicz

Zdjęcia: