Zarząd


 

ZARZĄD ZWIĄZKU:

Krystyna Szajewicz – Prezes Zarządu

 

KADENCJA RADY NADZORCZEJ 2020-2023

OD 17 WRZEŚNIA 2020 ROKU

1. Maria Nowak

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

2. Gabriela Twardowska

 Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

3. Ewa Rośkowicz

Sekretarz Rady Nadzorczej

4. Małgorzata Smolis

Członek Rady Nadzorczej, Członek Komisji Rewizyjnej

5. Joanna Żak

Członek Rady Nadzorczej, Członek Komisji Rewizyjnej

 

 

KADENCJA RADY NADZORCZEJ 2017-2020

OD 10 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU

1. Maria Nowak

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

2. Lech Łagowski

 Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

3. Ewa Rośkowicz

Sekretarz Rady Nadzorczej

4. Władysława Andrejczuk

Członek Rady Nadzorczej, Członek Komisji Rewizyjnej

5. Joanna Żak

Członek Rady Nadzorczej, Członek Komisji Rewizyjnej

 

 

KADENCJA RADY NADZORCZEJ 2017-2020

1. Maria Nowak

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

2. Lech Łagowski

 Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

3. Ewa Rośkowicz

Sekretarz Rady Nadzorczej

4. Małgorzata Smolis

Członek Rady Nadzorczej, Członek Komisji Rewizyjnej

5. Joanna Żak

Członek Rady Nadzorczej, Członek Komisji Rewizyjnej

 

 

KADENCJA RADY NADZORCZEJ 2014 – 2017

1.  Maria Nowak
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2.  Michał Antoniszyn
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

3. Teresa Kubiak

Sekretarz Rady Nadzorczej

9 września 2015 roku Rada przyjęła rezygnację z funkcji członka Rady i Sekretarza w związku z przekształceniem Spółdzielni WSP w Mirosławicach w Spółkę .

4.  Lech Łagowski
Członek Rady Nadzorczej, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Z dniem 9 września 2015 r. Rada powołała Lecha Łagowskiego na funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej.
5.  Andrzej Makieła
Członek Rady Nadzorczej, członek Komisji Rewizyjnej.

 

KADENCJA RADY NADZORCZEJ 2011 – 2014

1.  Lech Krzanecki
Przewodniczący Rady Nadzorczej
2.  Maria Nowak
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3.  Teresa Kubiak
Sekretarz Rady Nadzorczej
4.  Władysława Andrejczuk
Członek Rady Nadzorczej
5.  Andrzej Makieła
Członek Rady Nadzorczej, członek Komisji Rewizyjnej.

KADENCJA RADY NADZORCZEJ 2004 – 2008

1. LIBOR TADEUSZ
Przewodniczący Rady Nadzorczej, w dniu 9 grudnia 2005 roku
powołany na Prezesa Zarządu RZRS „Samopomoc Chłopska” we Wrocławiu.
2. KRZANECKI LECH
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 9 grudnia 2005 roku
Przewodniczący Rady.
3. MĄCZKA MACIEJ
Sekretarz Rady Nadzorczej.
4. KAŁUŻA ZYGMUNT
Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
5 lipca 2007 roku Rada przyjęła rezygnację z funkcji członka Rady i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w związku z przejściem na emeryturę.
Rada Nadzorcza podjęła decyzję, że będzie pracować w 5 osobowym składzie.
5. SALAMON BRONISŁAW
Członek Rady Nadzorczej, członek Komisji Rewizyjnej, od 5 lipca 2007 roku
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
6. CZERWIEŃSKA DANUTA
Członek Rady Nadzorczej, członek Komisji Rewizyjnej.
7. NOWAK MARIA
Członek Rady Nadzorczej , od 5 lipca 2007 roku członek Komisji Rewizyjnej