ZARZĄD ZWIĄZKU

KRYSTYNA SZAJEWICZ

Prezes zarządu

OD 22 CZERWCA 2023 ROKU

1. Maria Nowak

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

2. Adam Jarząb

 Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

3. Ewa Rośkowicz

Sekretarz Rady Nadzorczej

4. Małgorzata Smolis

Członek Rady Nadzorczej

5. Władysława Andrejczuk

Członek Rady Nadzorczej

OD 17 WRZEŚNIA 2020 ROKU

1. Maria Nowak

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

2. Gabriela Twardowska

 Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

3. Ewa Rośkowicz

Sekretarz Rady Nadzorczej

4. Małgorzata Smolis

Członek Rady Nadzorczej, Członek Komisji Rewizyjnej

5. Joanna Żak

Członek Rady Nadzorczej, Członek Komisji Rewizyjnej

OD 10 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU

1. Maria Nowak

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

2. Lech Łagowski

 Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

3. Ewa Rośkowicz

Sekretarz Rady Nadzorczej

4. Władysława Andrejczuk

Członek Rady Nadzorczej, Członek Komisji Rewizyjnej

5. Joanna Żak

Członek Rady Nadzorczej, Członek Komisji Rewizyjnej

1. Maria Nowak

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

2. Michał Antoniszyn

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

3. Teresa Kubiak

Sekretarz Rady Nadzorczej

9 września 2015 roku Rada przyjęła rezygnację z funkcji członka Rady i Sekretarza w związku z przekształceniem Spółdzielni WSP w Mirosławicach w Spółkę.

4. Lech Łagowski

Członek Rady Nadzorczej, przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Z dniem 9 września 2015 r. Rada powołała Lecha Łagowskiego na funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej.

5. Andrzej Makieła

Członek Rady Nadzorczej, członek Komisji Rewizyjnej

1.  Lech Krzanecki

Przewodniczący Rady Nadzorczej

2.  Maria Nowak

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

3.  Teresa Kubiak

Sekretarz Rady Nadzorczej

4.  Władysława Andrejczuk

Członek Rady Nadzorczej

5.  Andrzej Makieła

Członek Rady Nadzorczej, członek Komisji Rewizyjnej

1.  Lech Krzanecki

Przewodniczący Rady Nadzorczej

2.  Maria Nowak

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

3.  Teresa Kubiak

Sekretarz Rady Nadzorczej

4.  Władysława Andrejczuk

Członek Rady Nadzorczej

5.  Andrzej Makieła

Członek Rady Nadzorczej, członek Komisji Rewizyjnej