ADRES

Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska”

ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 42
50-457 Wrocław

NIP 8961000399
REGON 930330192
KRS 0000019359