Ukazał się nr 12/373 Biuletynu KZRS „SCh” z dnia 14.12.2022

W numerze:

A. PRZEPISY PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ
Z czym warto się zapoznać?


I. ZMIANY PRZEPISÓW

 1. Obniżone stawki VAT w roku 2023
 2. Użytkowanie wieczyste przed nowelizacją
 3. Nowe wzory formularzy obowiązujące w PIT od 2023 r.
 4.  Podwyższono diety krajowe i zagraniczne oraz inne świadczenia delegacyjne
 5. Zmiany w zakresie opłat dokonywanych na mikrorachunek podatkowy

II. INTEREPETACJE PRZEPISÓW

 1. Zapłata należności po upływie 90 dni od terminu płatności a prawo do odliczenia VAT – interpretacja KIS
 2. Jak dokonać korekty VAT w ramach ulgi na złe długi?
 3. Korekta po uregulowaniu należności
 4.  Obowiązkowa korekta VAT naliczonego przez dłużnika
 5. Zasady ochrony przedemerytalnej pracownika i przesłanki jej uchylenia

III. WYJAŚNIENIA – PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ

 1. Przychód pracownika z tytułu udziału w imprezie świątecznej
 2. Rozliczanie VAT od wydatków na imprezę świąteczną
 3. Udział pracowników w imprezie świątecznej a VAT należny
 4. Udział w imprezie świątecznej członków rodziny pracownika
 5. Ujęcie w kosztach podatkowych wydatków na organizację imprezy świątecznej
 6. Ewidencja księgowa wydatków na organizację imprezy świątecznej
 7. Sprzedaż towaru za symboliczną złotówkę – rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa
 8. Odliczanie VAT do zakupu towarów sprzedawanych za symboliczną złotówkę
 9. Przychody i koszty podatkowe w przypadku sprzedaży towaru za symboliczną złotówkę
 10. Wydatki na zakup towarów sprzedawanych za symboliczna złotówkę a koszty podatkowe
 11. Ewidencja księgowa sprzedaży za symboliczną złotówkę

B. PYTANIA I ODPOWIEDZI – KONSULTACJE

 1. Czy pracownica w ciąży może nadal pracować przy komputerze? Jak zorganizować taką pracę?
 2. Przez jaki okres należy przechowywać dokumentację inwentaryzacyjną?
 3. Rozpocząłem współpracę z nowym kontrahentem, od którego zamierzam nabywać towary. Jakie powinienem podjąć czynności, aby można było uznać, że dochowałem należytej staranności?

C. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY

 1. Ceny gazu będą zamrożone
 2. Korzystne zmiany przy zakupie węgla
 3. Kwota zmniejszająca uwzględniana na etapie zaliczek
 4. Skala podatkowa 2023 od 1.01.2023 do 31.12.2023
 5. Obowiązki zarządu spółdzielni w zakresie inwentaryzacji
 6. Podatki i opłaty lokalne w 2023 roku
 7. Emerytury i renty 2023
 8. Wyższe limity przychodów z pracy zarobkowej emerytów i rencistów
 9. Publikacje KZRS do nabycia

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *