Spółdzielnia Rolniczo- Handlowa „SCh” w Trzebnicy

trzebnica

55-100 Trzebnica, ul. Św. Jadwigi 7

Przewodniczący Rady Nadzorczej: ŁUCJA MARKIEWICZ

Prezes Zarządu: EWA ROŚKOWICZ

  • tel. 71 312 19 40
  • fax. 71 312 06 68
  • e-mail: srh@op.pl

Działalność Spółdzielni to handel detaliczny, obrót rolny oraz dochody z dzierżaw. Spółdzielnia działa na terenie miasta i gminy Trzebnica
oraz gminy Wiszenia Mała, zatrudnia 96 osób. Sprzedaż towarów i usług zaplanowana na 2009 rok to kwota 28,8 miliona zł. brutto. Rzeczo-
wy majątek trwały Spółdzielni stanowią 42 placówki handlowe ( w tym dwa domy handlowe), 15 obiektów magazynowych o powierzch-
ni 6,2 tys. m. kw., dwa markety „Centrum Market” o pow. 860 m. kw. oraz „Market Chrobry” o pow. 1151 m. kw. Powierzchnia gruntów własnych
i w wieczystym użytkowaniu to 62 688 m. kw. a obiektów handlowych to 17 310 m. kw.