Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Ząbkowicach Śląskich

57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 25

Przewodniczący Rady Nadzorczej:

Prezes Zarządu: URSZULA SEMCZUK

  • 74 815 13 10
  • e-mail: