Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Ząbkowicach Śląskich

57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 25 Przewodniczący Rady Nadzorczej: Prezes Zarządu: URSZULA SEMCZUK