Historia

10-lecie kończyliśmy ze stanem 32 spółdzielni tworzących nasz Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” we Wrocławiu. Dzisiaj na dzień 15-lecia (13 maja 1994 roku Sąd zarejestrował Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” we Wrocławiu) stan członków Związku wynosi 35 spółdzielni.

Na członków naszego Związku w okresie 2004 – 2009 zostali przyjęci : Handlowo Produkcyjna Spółdzielnia Pracy „ROLNIK” w Dzierżoniowie – 1 października 2005 roku. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Lwówku Śląskim z siedzibą Rakowice Wielkie – 21 grudnia 2006 roku. Miejska Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu w Lubinie – 21 grudnia 2006 roku. Spółdzielnia STW w Bolesławcu – 25 maja 2007 roku.

W wyniku zakończenia procesu likwidacji została wykreślona z rejestru naszych członków z dniem 21 grudnia 2006 rok Gminna Spółdziel- nia „Samopomoc Chłopska” w Domaniowie. Obecnie w procesie likwidacji znajdują się spółdzielnie: Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Krośnicach. Spółdzielnia „KONRAD” w Oleśnicy. Pierwsze Uchwały zgodnie z Prawem Spółdzielczym o postawieniu w stan likwidacji podjęły spółdzielnie: „TEXMET” Spółdzielnia Produkcji, Handlu i Usług we Wrocławiu. Spółdzielnia Usług Remontowo – Budowlanych we Wrocławiu.

W spółdzielniach zrzeszonych w Regionalnym Związku Rewizyjnym Spółdzielni „ Samopomoc Chłopska” we Wrocławiu jest dwa tysiące członków, głównie są to osoby z terenów wiejskich i małych miasteczek. Spółdzielnie prowadzą swoją działalność na bazie posiadanego majątku.

Są to sklepy, domy towarowe, centra handlowe, zakłady produkcyjne, ponad 150 różnych typów magazynów a także restauracje, młyny, place składowe, ujęcia wody, grunty rolne. Pomimo ogromnej konkurencji na rynku oraz występujących trudności finansowych, wiele spółdzielni zmodernizowało swoje obiekty, głównie handlowe przystosowując je do wymogów UE.

Zmodernizowano domy towaro-we, które mogą obecnie konkurować z podobnymi obiektami innych pionów handlowych. Spółdzielnie nasze stawiają także na inwestycje, na przykład: Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Kobierzycach wybudowała nowoczesną bazę skupu zbóż. Spółdzielnia Rolniczo – Handlowa „Samopomoc Chłopska” w Trzebnicy zmodernizowała dom handlowy, w części uruchomiła market spożywczo – przemysłowy oraz wybudowała nowoczesny, nowy market „Chrobry”.

Spółdzielnie zrzeszone w naszym Związku dysponując takim potencjałem ludzkim oraz zmodernizowanymi i nowoczesnymi obiektami są ważnym elementem systemu społeczno – gospodarczego. Stwarza szansę do aktywności społecznej i zawodowej oraz poprawę życia dla wielu ludzi, przyczynia się do rozwoju demokracji i budowy społeczeństwa obywatelskiego.