Ukazał się nr 3/292 Biuletynu KZRS „SCh” z dnia 15 marca 2016 r.

Ukazał się nr 3/292 Biuletynu KZRS „SCh” z dnia 15 marca 2016 r.
2016-03-20 13:03

Kategoria: Biuletyn
W numerze: A. PRZEPISY PRAWNE, KOMENTARZE – INSTRUKTAŻ

 1. Z czym warto się zapoznać?
 2. Pełnomocnictwa w sprawach podatkowych
 3. VAT u podatników prowadzących działalność mieszaną
 4. Premia pieniężna – rabat czy usługa marketingowa
 5. Rabat a nie usługa marketingowa
 6. Pośrednia premia pieniężna od obrotów – VAT
 7. Rabat – zbiorcze faktury korygujące
 8. Usługi marketingowe – czy jest to usługa o charakterze ciągłym
 9. Usługi marketingowe – moment powstania obowiązku podatkowego
 10. Rabat dla pracowników i członków ich rodzin na zakup towarów w sklepach pracodawcy
 11. Telefon służbowy wykorzystywany do celów prywatnych
 12. Ulga na dzieci tylko w przypadku uzyskiwania dochodów opodatkowanych według skali podatkowej
 13. Ulga na dzieci wyższa niż podatek
 14. Rozstrzyganie wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika
 15. Uprawdopodobniona nieściągalność wierzytelności a koszty podatkowe
 16. Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym od 1 stycznia 2016 r. (wyroby węglowe)

B. PYTANIA I  ODPOWIEDZI – KONSULTACJE

 1. Kiedy należy wypłacić pracownikowi ekwiwalent za urlop wypoczynkowy? Czy płatność może być zgodnie z terminem wypłat uposażeń dokonana np. 10. następnego miesiąca czy też niezwłocznie po ustaniu stosunku pracy?
 2. Jakie warunki powinny zostać spełnione przez osobę będącą pracownikiem, aby nabyła prawo do świadczenia przedemerytalnego w razie likwidacji stanowiska pracy? Czy osoba w wieku 54 lat może otrzymać to świadczenie, jeśli legitymuje się 28-letnim stażem pracy?
 3. Od 1 marca br. zatrudniliśmy na 1/2 etatu pracownika pobierającego świadczenie przedemerytalne. Czy świadczenie to zostanie zawieszone, jeśli wynagrodzenie pracownika wraz z premią miesięczną przekroczy dopuszczalną miesięczną kwotę przychodu?
 4. Kiedy zachodzi odpowiedzialność materialna pracownika a kiedy pracodawcy?

B. WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KOMUNIKATY, OFERTY

 1. Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych – Kilka umów zleceń
 2. Co się zmienia w umowach o pracę?
 3. Nowa wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu odniesiony na skutek wypadku przy pracy
 4. Publikacje KZRS „SCh” do nabycia