redaktor


S T A T U T Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „ Samopomoc Chłopska” we Wrocławiu ( tekst jednolity z dnia 20.06.2016 r.)   I        Postanowienia ogólne.   1.   1.Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni „ Samopomoc Chłopska”, zwany dalej Związkiem z prawem używania skrótu: RZRS „ SCh”, jest dobrowolną, samorządną organizacją […]

Statut RZRS „SCh” – 2016 r.Wrocław 7.04.2016 r.   L.Dz 142/16                                                                                  Pan(i)                                                                                Prezes Zarządu                                                                                Główna Księgowa              Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” we Wrocławiu w związku z licznymi wątpliwościami i zapytaniami dotyczącymi zmian w ustawie o rachunkowości, organizujemy szkolenie „ Zmiany, aktualizacje podatkowe oraz VAT w 2016 […]

Szkolenie z VAT