Nowy Biuletyn nr 4/293 KZRS „SCh” z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Biuletyn nr 4/293 z 18 kwietnia 2016 r. został wysłany pocztą do wszystkich członków naszego Związku.